ســـــتـــــا یـــــش

بــی تـو هـرگــز بــا تــو عـــمـــر ی

خودتان انتخاب کنید؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    

یکی میپرسد اندوه تو چیست؟

سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟

برایش صادقانه مینویسم

برای آنکه باید باشد ونیست؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنها تر از غمم                          بی کس تر از عشقم

خسته تر از زمونه ام                    دل شکسته تر از عاشقم

                فراموش شده تر از مردگانم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شبی غمگین شبی بارونی و سرد مرا در غربت فردا رها کرد

دلم در حسرت دیدار او ماند مرا چشم انتظار کوچه ها کرد

به من می گفت تنهایی غریب هست..

ببین با غربتش با من چه ها کرد

تمام هستی ام بود و ندانست که در قلبم چه آشوبی به پا کرد

او هرگز شکستنم را نفهمید اگرچه تاته دنیا صدا کرد

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۱/۲۹ساعت 10:17 AM  توسط قاصدک  |